ODABRANI PROJEKTI ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC)

ODABRANI PROJEKTI ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA PROVJERA INOVATIVNOG KONCEPTA (POC)

Nakon zaprimljenih prijava u prvom krugu (prijave do 1. lipnja 2010.) Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO proveo je postupak evaluacije prijavljenih projekata. Evaluacijski odbori sastavljeni od neovisnih stručnjaka donijeli su preporuke o sufinanciranju za 21 projekt u visini od preko 3,4 milijuna kuna. Najveći broj projekata je iz područja energetike, obnovljivih izvora energije (43%), zatim slijede projekti iz područja elektronike i naprednih materijala (20%), te digitalne tehnologije i ICT-a (18,7%). Prijavitelji odabranih projekata su većinom inovativna poduzeća (preko 81%) i znanstvene organizacije čiji su znanstveni rezultati primjenljivi u gospodarstvu.

 
Program financiraju Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a pokrenut je u suradnji s partnerima koji su odradili veći, administrativni dio posla: Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje u okviru REDEA-e, Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci – SteP Ri i Tehnološkim parkom Varaždin. Program bespovratnim sredstvima, u iznosima od 35.000 do 350.000 kuna po projektu, financira provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti i izradu funkcionalnog prototipa. Smisao provjere inovativnog koncepta je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja, čime će se premostiti jaz između istraživanja i razvoja i tržišta.
 
Visok odaziv i velik broj prijavljenih projekata dokazuje opravdanost pokretanja Programa, te će BICRO i partneri uložiti daljnje napore kako bi osigurali dodatna sredstva i zadovoljili povećanu potražnju.
Čestitamo svim uspješnim kandidatima i pozivamo one čije prijave su obrađene u TIC Međimurje da se jave radi dogovora termina potpisa Ugovora o financiranju projekta.
 
Rezultate odabira (sve prihvaćene projekte) možete vidjeti na internetskoj stranici BICRO-a: www.bicro.hr.