OBJAVLJENI REZULTATI ZA PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE 2017.

OBJAVLJENI REZULTATI ZA PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE 2017.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Rok za prijavu projekta bio je 10. 2. 2017., a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu  i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom  o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Iz Međimurske županije odobreni su projekti sljedećim JLRS-ima:

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE
PORLZ269 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE I ŠEST UČIONICA U ANEKSU OŠ OREHOVICA 850.000,00
PORLZ064 OPĆINA OREHOVICA UREĐENJE MJESNOG GROBLJA U OREHOVICI 250.000,00
PORLZ066 OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC ENERGETSKI UČINKOVITA RASVJETA U NASELJIMA OPĆINE GORNJI MIHALJEVE C- II. FAZA 400.000,00
PORLZ192 OPĆINA DOMAŠINEC IZGRADNJA NERAZVRSTENE CESTE U DOMAŠINCU 100.000,00
PORLZ244 OPĆINA MALA SUBOTICA IZGRADNJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA SA PARCELA U K.O. BENKOVAC 560.000,00
PORLZ259 OPĆINA PRIBISLAVEC IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE DIONICA OMEGA – RIBNJAK 100.000,00
PORLZ261 OPĆINA SELNICA SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE U SELNICI 600.000,00
PORLZ262 OPĆINA BELICA SANACIJA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA BELICA 158.000,00
PORLZ270 OPĆINA ŠTRIGOVA DOVRŠENJE SPORTSKE GRAĐEVINE 312.000,00
PORLZ310 GRAD MURSKO SREDIŠĆE DRUŠTVENI DOM PEKLENICA – REKONSTRUKCIJA 208.000,00
PORLZ381 OPĆINA PODTUREN ŠKOLSKA SPORTSKA IGRALIŠTA U PODTURNU 720.000,00
UKUPNO  4.258.000,00 KUNA

 

Cijelu listu odabranih projekata možete preuzeti OVDJE.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454