OBJAVLJENI NOVI NATJEČAJI MINISTARSTVA TURIZMA CENTRI ZA POSJETITELJE i HOTSPOT CROATIA

OBJAVLJENI NOVI NATJEČAJI MINISTARSTVA TURIZMA CENTRI ZA POSJETITELJE i HOTSPOT CROATIA

 

Natječaj CENTRI ZA POSJETITELJE odnosi se na sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture, odnosno centara za posjetitelje kao dio sadržaja javne turističke infrastrukture.

 

Predmet sufinanciranja su izrade predstudije izvodljivosti, analize troškova i koristi i/ili projektne dokumentacije za izgradnju centara za posjetitelje i to za:

   1.  Centre za posjetitelje koji se nalaze na mjestima velike koncentracije turističkog prometa, a koji nisu nužno vezani uz atrakciju (uz cestovne prometnice, zračne luke, lučke terminale i sl.)

   2.  Centre za posjetitelje koji se nalaze uz javno dostupne prirodne i kulturne atrakcije od međunarodnog značaja

 

Za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Fonda mogu se prijaviti kao predlagatelji projekta: Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i Javne ustanove.

 

Ministarstvo turizma će korisnicima sufinancirati do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 500.000,00 kuna po pojedinom korisniku.

 

Javni poziv je otvoren od dana objave na službenim stranicama Ministarstva turizma do zaključno s 15. travnja 2014. godine.

 

Natječaj HOTSPOT CROATIA odnosi se na sufinanciranje investicija kod:

  1. uspostave novih pristupnih točaka odnosno točaka bežičnog besplatnog interneta na turistički frekventnim otvorenim površinama koje nude javne turističke sadržaje, a u radijusu do 500 metara obuhvaćaju veći broj objekata ugostiteljske i dr. turističke ponude (npr. hotele i dr. smještajne objekte, restorane i barove, muzeje, galerije, povijesne lokalitete, javne plaže itd.) – Mjera A,
  2. nadogradnje postojećih pristupnih točaka uspostavljenih u sklopu Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama u 2013. godini, putem povećanja kvalitete signala na postojećim lokacijama  i/ili povećanjem brzine pristupa Internetu. – Mjera B,
  3. izrade i postavljanja wi-fi interpretacija u prostoru kojima se obilježavaju pojedine pristupne točke (uspostavljene tijekom 2013. i 2014. godine u sklopu Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama) – Mjera C.

 

Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Natječaj je otvoren do 2. travnja 2014. godine.

 

Više informacija o objavljenim natječajima možete naći na službenim stranicama Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936