OBJAVLJENI NATJEČAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

OBJAVLJENI NATJEČAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 19. srpnja objavio natječaje za sufinanciranje projekata i programa u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije U 2010. godini. Sve informacije o navedenim natječajima i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na internetskim stranicama FZOEU.