OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 5.2. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERE 5.2. IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

U Narodnim novinama 112/14 objavljen je Pravilnik u okviru Mjere M 05, Podmjera 5.2. gdje se korisnicima dodjeljuje potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine. Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi.

 

Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Isplata potpore može biti jednokratno ili u najviše tri rate. Korisnik može tražiti predujam za financiranje projekta i to do visine 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Isplata predujma mora biti uvjetovana predajom bankovnog jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

Po završetku projekta, korisnik je dužan narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

 

Prihvatljivi troškovi:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Pravilnik se može preuzeti sa sljedeće poveznice:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2158.html