OBJAVLJEN POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA IZ PROGRAMA LIFE 2014. – 2020. ZA “TRADICIONALNE PROJEKTE”

OBJAVLJEN POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA IZ PROGRAMA LIFE 2014. – 2020. ZA “TRADICIONALNE PROJEKTE”

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je na svojim stranicama, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške „tradicionalnim“ projektima iz programa Life 2014. – 2020. koji se prijavljuju na natječaj za 2016. godinu.

Na poziv se mogu prijaviti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta i/ili pridruženi korisnici na projektu te zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovoga Poziva,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekta od strane Fonda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja.

Projektni prijedlozi „za tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na navedeni poziv jesu projekti koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c), i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013,
 • odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv i vezane su uz područje rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva zaštite okoliša,
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020. (potprogrami za Okoliš i Klimu)
 • su u skladu sa zakonodavstvom i nacionalnim strategijama iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.

Maksimalna stopa EU sufinanciranja iz LIFE programa iznosi 60% ukupno prihvatljivog troška projekta te iznimno za LIFE Nature and Biodiversity do 75% za projekte usmjerene na konkretne konzervacijske aktivnosti za prioritetne vrste ili staništa iz Direktive o pticama i staništima.

Rokovi za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv su:

 • za projekte iz potprograma Klima do 17. kolovoza 2016.
 • za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:
  • Okoliš i učinkovitost resursa do kolovoza 2016.
  • Priroda i biološka raznolikost do kolovoza 2016.
  • Upravljanje okolišem i informacije kolovoza 2016.

Više informacija možete naći OVDJE.