OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 302 IPARD PROGRAMA

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 302 IPARD PROGRAMA

U Narodnim novinama na dan 30. lipnja 2012.g. objavljen je novi Pravilnik za provedbu mjere 302 »Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa sa izmjenama.


Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikropoduzetnika (do 10 zaposlenih, uz vrijednost aktive do 2 milijuna eura ili godišnji promet do 2 milijuna eura), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.

Iznimka su ulaganja u dječje vrtiće gdje su kod izgradnje podnositelji prijave mikropoduzeća registrirana kao ustanova od javnog interesa i nisu obavezni biti u sustavu PDV-a, odnosno kod rekonstrukcije/opremanja su podnositelji prijave javne ustanove u rangu mikropoduzeća, koje također ne moraju biti u sustavu PDV-a.
 
Prihvatljivi sektori za Mjeru 302: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, usluge, prerada na poljoprivrednim gospodarstvima, obnovljivi izvori energije.
 
NOVOSTI U MJERI 302
 
Svi sektori:
– korisnik mora imati stručnu osposobljenost za pojedini sektor za koji se prijavljuje sukladno nacionalnom zakonodavstvu
– tijekom trajanja IPARD programa, podnositelj može ostvariti potporu za prihvatljiva ulaganja do najviše 975.000 EUR, ako se jedno od ulaganja odnosi na obnovljive izvore energije i 450.000 EUR u svim ostalim slučajevima.
– u sklopu dokumentacije koja se prilaže prijavi za natječaj potrebno je imati neobvezujuće PISMO NAMJERE banke o kreditiranju.
 
Sektor ruralnog turizma:
– prihvatljiva ulaganja u naseljima razvrstanima u razrede “C” i “D” (ranije samo D)
 
Sektor proizvodnje gljiva:
– ovaj sektor je prebačen u IPARD Mjeru 101
 
Sektor usluga:
– kod ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju/opremanje dječjih vrtića – korisnici su mikropoduzeća registrirana kao institucije od javnog interesa/javne ustanove u rangu mikropoduzeća, te kao takvi ne moraju biti u sustavu PDV-a
 
Sektor obnovljivih izvora energije:
– izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja na obnovljive izvore energije (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd.) uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta, te nabava opreme za postrojenja
– korisnici su fizičke i pravne osobe u rangu mikropoduzeća (ne moraju biti u upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)
– ulaganja nisu prihvatljiva za domaćinstva
 
Sektor prerade na poljoprivrednom gospodarstvu:
– prihvatljiva dodatna ulaganja u preradu ribe, začinskog, ljekovitog, aromatičnog bilja te gljiva (ranije samo meso, mlijeko, voće i povrće).
 
Prvi natječaj koji će se provesti po novom Pravilniku bit će otvoren od 20.08.2012. do 24.09.2012.godine. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama pod brojem 72, a sve dodatne informacije o IPARD programu možete dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje – REDEA-i na broj telefona 040/396-560 ili putem elektroničke pošte redea@redea.hr.