OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2013. GODINU

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2013. GODINU

Program za cjeloživotno učenje namijenjen je svim oblicima i razinama obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

U tijeku je priprema Nacionalnih pravila za prijavitelje i prijavnih obrazaca za 2013. godinu. Objava prijavnih obrazaca na internetskim stranicama Agencije očekuje se tijekom studenoga 2012.

Objavu Poziva na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu po potprogramima možete pogedati na stranici http://www.mobilnost.hr/nio.php?n=147, gdje su dostupne detaljne kao i pregled rokova za 2013. godinu.