OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG MSP

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA JAČANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKOG MSP

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) raspisala je 19.12. 2011. natječaj za dodjelu bespovratnih potpora za jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva u okviru III C komponente IPA programa.

 
Jačanje konkurentnosti hrvatskih malih i srednje velikih poduzeća kroz ovu operaciju želi se postići uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovitih tehnologija u proizvodne procese, kao i primjenom najboljih praksi i najuspješnijih poslovnih modela u cilju lakšeg razvoja novih i konkurentnijih proizvoda.
 
Prihvatljivi prijavitelji su (pojedinačno ili u partnerstvu s drugim tvrtkama/organizacijama) mala i srednje velika poduzeća (prema definiciji Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)) sa sjedištem u Hrvatskoj, a registrirana (prema NKD 2007) za obavljanje  sljedećih djelatnosti.
 
Sufinancirat će se ulaganja u nove procese i tehnologije, uključujući zelene, energetski učinkovite i komunikacijske tehnologije i razvoj novih proizvoda općenito, testiranje i certificiranja te ulaganja u osiguravanje usklađenosti s međunarodnim standardima kvalitete
 
Na raspolaganju su bespovratna financijska sredstva u visini od 3.000.000 EUR, a pojedinačni projekti sufinancirat će se u iznosima od 50.000 – 300.000 EUR.
 
Projekti se sufinanciraju u visini od minimalno 50% do maksimalno 85% ukupnih troškova projekta.
 
Natječajna procedura zahtjeva od prijavitelja da u prvom koraku prijave podnese Concept note (sažetak projektnog prijedloga) u kojem se na engleskom jeziku (na maksimalno 5 stranica A4 formata) opisuju ciljevi i aktivnosti projekta te njegova  relevantnost u odnosu na ciljeve i prioritete natječaja te potrebe i ograničenja države/regije,  sektora te ciljnih grupa i krajnjih korisnika.
 
Rok za podnošenje sažetka projektnog prijedloga i druge odgovarajuće dokumentacije  je 20. veljače 2012. godine, do 16:00.
 
Prijavitelji čiji sažeci projektnih prijedloga budu ocijenjeni pozitivno, bit će pozvani da podnesu potpuni prijavni obrazac i dodatnu dokumentaciju. (Predviđena dinamikom očekuje se da ocjene sažetaka projektnih prijedloga budu objavljene sredinom svibnja, a da rok za dostavu potpunih prijavnih obrazaca bude kraj lipnja dok bi se odabrani projekti počeli implementirati najranije u prosincu 2012.)
 
Gore navedeno predstavlja sažetak ciljeva i uvjeta natječaja. Za uvid u sve uvjete i procedure natječaja potrebnu je proučiti natječajnu dokumentaciju koja se može preuzeti ovdje.
 
Za dodatne informacije možete se javiti u REDEA-u, na broj telefona 040/395-538.
 
Također, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,  je za potencijalne podnositelje pripremilo održavanje radionica vezanih uz spomenuti natječaj, a popis mjesta i termina održavanja možete pogledati ovdje.