OTVOREN PRVI NATJEČAJ ZA PODUZETNIKE FINANCIRAN SREDSTVIMA IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU

OTVOREN PRVI NATJEČAJ ZA PODUZETNIKE FINANCIRAN SREDSTVIMA IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta, MINPO objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga po shemi dodjele bespovratnih potpora „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“, u sklopu Operativnog programa “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ Prioritete osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Navedena shema je namijenjena malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj, a moći će se financirati dvije vrste projekata:

1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

2. Jačanje konkurentnosti turizma

 

Ciljevi poziva su:

  • povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.
  • doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

 

Minimalan iznos potpore iznosi 3.800.000 kn, a maksimalan iznos 26.000.000 kn bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima. Jedan prijavitelj može prijaviti vise projekata no potpora se može dodijeliti samo za 1 projekt.

 

Informativna radionica o natječaju i natječajnoj proceduri održat će se u Zagrebu, u Ministarstvu poduzetništva i obrta, 14. siječnja 2014. godine.

 

Program, sažetak poziva,upute za prijavitelje i svi obrasci za podnošenje projektnih prijava, dostupni su na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515 .