OBJAVA JAVNOG NATJEČJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE PO PROJEKTU LPR MIKROKREDITIRANJE

OBJAVA JAVNOG NATJEČJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE PO PROJEKTU LPR MIKROKREDITIRANJE

 Temeljem članka 5. Ugovora o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“, zaključenog 18. prosinca 2009. godine između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Međimurske  županije i poslovnih banaka, župan objavljuje:

 
JAVNI NATJEČAJ
za poduzetničke kredite po Projektu
“LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA – MIKROKREDITIRANJE” za 2009. godinu
 
 
1.     KORISNICI KREDITA:
Korisnici kredita kao i sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva  i zadruge u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji imaju registriranu prvenstveno proizvodnu djelatnost i ulažu na području Međimurske županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.
 
    2.     IZNOS KREDITA:
§ najniži iznos 35.000,00 kuna
§ najviši iznos 200.000,00 kuna.
 
 
   3.     NAMJENA KREDITA:
§ kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata;
§ nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme;
§ trajna obrtna sredstva
§ obrtna sredstva do 100.000,00 kuna
 
   4.     ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA:
§ otplata do 5 (pet) godina
§ poček do jedne godine (za obrtna sredstva nema počeka)
§ dinamika otplate u dogovoru s Bankom
 
   5.     KAMATNA STOPA
 

 

promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
promjenjiva,6 mj. Euribor+6,50%,
 
Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.
promjenjiva,6 mj. Euribor+5,00%,min.7,90%
 
Međimurska banka d.d.
promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Raiffeisenbank Austria d.d.
promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Volksbank d.d,
promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Zagrebačka banka d.d.

 

 
§ kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i
                    Poduzetnika u tijeku korištenja kredita ( počeka i otplate ).
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Međimurska županija          subvencioniraju kamatu svaki s po 1 ( jednim) postotnim poenom, dakle ukupna subvencija kamata iznosi 2,0 postotna poena.
 
Navedene kamatne stope za poduzetnike umanjuju se za iznos subvencije od 2 postotna poena.
 
 6.     NAKNADA BANCI:
             Od  0,8% do najviše 1,0%  jednokratno na iznos odobrenog kredita
 
 7.    INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:
§ visina jamstva 1:1,3
§ hipoteka
§ sudužništvo
§ jamstvo
§ jamstvo HAMAG-a
 § drugi instrumenti osiguranja koje Poduzetnik ugovori s Bankom
 
8.    STATUS PODUZETNIKA
§ Deponent Banke
 
9.    PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
 
Kreditni zahtjevi – obrazac LPR – Mikrokreditiranje s propisanom dokumentacijom navedenom u obrascu (u 2 primjerka) podnose se Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja po projektu LPR – Mikrokreditiranje na slijedeće adrese:
 
REDEA-Regionalna razvojna agencija Međimurje d.o.o.
J. B. Jelačića 22
40000 Čakovec
pon, uto, sri, čet  od 8,00 -10,00 sati i 13,30-15,30 sati
pet od 8,00 – 10,00 sati
 
ili
 
                                                        Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske integracije
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
pon, uto, sri, čet od 8,00 – 10,00 sati i 13,30 – 15,30 sati
pet od 8,00 – 10,00 sati
tel:040/374-238
 
Tekst Natječaja, Obrazac LPR – Mikrokreditriranje, te popis dokumentacije potražite na www.redea.hr i www.medjimurska-zupanija.hr
 
 
         10.   Po donošenju Odluke Povjerenstva Međimurske županije za provedbu Projekta “Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje” o subvencioniranju kamate, poduzetnici će kredite realizirati preko poslovnih banaka s kojima su potpisani Ugovori o provedbi Projekta, i to:
1.  Erste & Steiermarkische Bank d.d.,Komercijalni centar Čakovec
2.  Hypo Alpe-Adria- Bank d.d., Podružnica Čakovec
3.   Međimurska banka d.d.
4.  Raiffeisenbank Austria d.d.,Podružnica Čakovec
5.   Volksbank d.d., Podružnica Čakovec
6.   Zagrebačka banka d.d.,Poslovnica Čakovec
 
Konačnu odluku o odobrenju kredita, sukladno svojoj poslovnoj politici, donosi banka, s kojom poduzetnik sklapa ugovor o kreditu.
 
 
12.    Javni natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.
 
13.    Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
 
14.  Zadovoljavanje samo formalnih uvjeta natječaja ne znači i pravo na odobrenje kreditnog zahtjeva.
15.   Povjerenstvo Međimurske županije provoditi će kontrolu namjenskog   korištenja kredita
 
KLASA:403-01/10-02/3
URBROJ:2109/1-01-10-01
Čakovec, 10. ožujak  2010.
 
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA: