Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

(sukladno članku 13. stavku 9. Zakona o javnoj nabavi “NN” broj 90/11)

 

Na temelju  Izjave direktorice Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. objavljujemo da ne postoje

gospodarski subjekti s kojima bi Direktorica i/ili s njome povezane osobe mogli biti u sukobu interesa pri sklapanju

ugovora o javnoj nabavi.

 

 

Plan nabave za poslovnu godinu 2012.

Plan nabave za poslovnu godinu 2013.