Ukratko o projektu SENSES:

Društvena poduzeća važan su pokretač uključivog rasta i imaju ključnu ulogu u rješavanju aktualnih gospodarskih, ekoloških i društvenih izazova. Iako posljednjih godina jača interes za društvena poduzeća u cijeloj Europi, relativno se malo zna o ovome sektoru u nastanku. Česti su primjeri nepovezanih zakonskih okvira i politika, tržišta ulaganja i obrazovanja za društveno poduzetništvo.

Kao rezultat toga, trendovi u zemljama iz kojih dolaze partneri projekta SENSES, pokazuju nisku isplativost poslovnih modela postojećih društvenih poduzeća, društvene investitore i tržišta ulaganja koja su tek u nastajanju, a uglavnom se svode na besplatne ili donatorske programe akceleracije društvenog poduzetništva. Odnosi između samih društvenih poduzeća i njihovih tržišta su krhki.

Potaknut ovim izazovima projekt SENSES ima za cilj stvoriti transnacionalnu mrežu društvenih poduzeća, društveno odgovornih tradicionalnih poduzeća, financijskih investitora, kreatora politika, akademske zajednice te udruga koji će zajednički promovirati inovativne modele društvenog poduzetništva kao i društvenih inovacija za održivi gospodarski razvoj Dunavske regije. Projektom SENSES će se pripremiti nova politika(Strategija društvenog poduzetništva za Dunavsku regiju) koja će služiti donositeljima politika u podršci rastu sektora društvenog poduzetništva.

Rezultati projekta će zajednički doprinijeti razvoju samoodrživih društvenih poduzeća s komercijalno održivim poslovnim modelima koji su izravno usmjereni na traženje učinkovitih rješenja na lokalnoj razini.

Službena web stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses

standard logo image - SENSES