IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA ZA 2018. GODINU

IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA ZA 2018. GODINU

Agencija za plaćenje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. svibnja 2018. godine novosti u kampanji izravne potpore poljoprivrednicima u 2018. godni.

1.OSNOVNO PLAĆANJE:

a) uvjet održavanja krških pašnjaka i pašnjaka je napasivanje stokom u posjedu ili košnja

b) prijenos prava na plaćanja bez zemlje: iznos prava se smanjuje za 30% (ne više za 50%)

2. „ZELENO PLAĆANJE“

a) „privremeni travnjak “ne postaje „trajni travnjak“ šeste godine nakon zasijavanja ako je u međuvremenu preoran (ponovno posijana ista kultura i sl.) i ako je korisnik tu aktivnost preoravanja prijavio na jedinstvenom zahtjevu za potporu (pri čemu se godina prijave aktivnosti preoravanja računa  kao „prva godina zasnivanja oranične kulture „trave i travolika paša“;

b) Ekološki značajne površine:

  • Faktor izračuna prihvatljive površine za kulture koje fiksiraju dušik = 1 (bio je 0,7) a za kulture kratkih ophodnji = 0,5 (bio je 0,3);
  • Zabrana primjene sredstava za zaštitu bilja na kulturama koje fiksiraju dušik, postrnim i zelenim pokrovnim usjevima i ugaru (ova je zabrana je na snazi od 2015.);

3. PROIZVODNO-VEZANA PLAĆANJA:

  • za povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinsko bilje ne može ostvariti korisnik koji je PODNIO zahtjev za ekološku potporu u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja.

4. POTPORA ZA  NOVE MLADE POLJOPRIVREDNIKE U IZRAVNIM PLAĆANJIMA:

  • (dodatna plaćanja za 50 ha) isplate vrše pet godina bez obzira koliko je godina proteklo od osnivanja gospodarstva i prvog podnošenja zahtjeva za potporu za mlade: npr. ako je netko osnovao gospodarstvo 2013. i prijavio se za mjeru za mlade 2015, može ostvarivati tu potporu 5 godina (za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

BILO KAKVA PROMJENA NA GOSPODARSTVU NAKON PODNOŠENJA GODIŠNJEG JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA PLAĆANJIMA :

  • nije dovoljno obavijestiti o tome veterinarsku službu ili uzgojna udruženja za zaštićene pasmine, nego treba ODMAH POSLATI OBAVIJEST AGENCIJI ZA PLAĆANJA O IZLUČENJU GRLA, O NADOMJEŠTANJU GRLA I DR.
  • isto se odnosi na bilo kakvu promjenu kulture na ARKOD parceli nakon podnošenja zahtjeva, uključujući slučaj kada posijana kultura ne nikne zbog prirodne nepogode.

Više informacija o izravnim potporama za 2018. godinu saznajte OVDJE