Natječaji

JAVNI POZIV U SKLOPU PROGRAMA „JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. GODINU“

Temeljem Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (KLASA:310-01/14-02/4;URBROJ:2109/1-01-14-01), sklopljenog između Ministarstva gospodarstva RH i Međimurske županije od 23. svibnja 2014., i temeljem članka 6. Ugovora o provedbi programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u...

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ ZA PODUZETNIČKE KREDITE PO PROGRAMU „KREDITOM DO USPJEHA 2014.“ MJERA 1. – „KREDITOM DO KONKURENTNOSTI“

Temeljem članka 7. Ugovora o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“, sklopljenog između Ministarstva poduzetništva i obrta, Međimurske županije...

Opširnije...

JAVNI POZIV FIZIČKIM OSOBAMA (GRAĐANKAMA/GRAĐANIMA) ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE POSTOJEĆIH OBITELJSKIH KUĆA

Građani koji žele energetski obnoviti obiteljsku kuću uz državni poticaj od danas se mogu prijaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Državni poticaji kreću...

Opširnije...

JAVNI POZIV- SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., provodi se javni poziv za Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1...

Opširnije...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014.-2020.

Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. i aktivnosti koje će se financirati u sklopu Tematskoga cilja 1. trebaju biti usklađeni sa Strategijom pametne specijalizacije (u...

Opširnije...