NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U 2015.GODINI

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U 2015.GODINI

Cilj ovog natječaja je pružiti financijsku potporu programima izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja kako bi se povećao broj korisnika u bavljenju sportskim aktivnostima.

Prihvatljive aktivnosti:
– obuka djece i mladih neplivača,
– poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom,
– organizacija međunarodnoga sportskog natjecanja,
– odlazak na međunarodno sportsko natjecanje.

Minimalni iznos sufinanciranja po programu je 5.000,00 kuna, a maksimalni 80.000,00 kuna.

Više o samom natječaju možete pročitati OVDJE.