NAJAVLJENI NOVI NATJEČAJI ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA JLRS-OVA

NAJAVLJENI NOVI NATJEČAJI ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA JLRS-OVA

 

U Svetom Martinu na Muri održao se 5. 9. (četvrtak) Kolegij gradonačelnika i načelnika, na kojem je jedna od glavnih tema bila intenzivnije uključivanje JLRS-ova u regionalni razvoj. Tom prilikom prezentaciju su održale gospođa Ines Kos iz Agencije za regionalni razvoj (ARR) i gospođa Ana Markuz iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (MRRFEU).

Prisutnima su predstavljeni izvori kojima se mogu sufinancirati projektni  prijedlozi općina i gradova u svrhu regionalnog razvoja Republike Hrvatske:

  • Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije koji je osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i regionalnoj razini.
  • Regionalni razvojni programi i projekti koji prati razvojne programe i projekte od važnosti za regionalni razvoj Republike Hrvatske, vodeći pritom posebno računa o područjima koja prema stupnju razvijenosti značajno zaostaju za nacionalnim prosjekom.

 

Tako je primjerice programom Regionalni razvojni programi i projekti u 2013. g. financirano 7 projekata iz Međimurske županije, ukupne vrijednosti 2,03 mil. kuna.


MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

DOGRADNJA I ADAPTACIJA GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG

620.000,00 kn

OPĆINA  KOTORIBA

SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA – DVORANE

110.000,00 kn

OPĆINA MALA SUBOTICA

SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA

200.000,00 kn

OPĆINA PODTUREN

REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA

120.000,00 kn

OPĆINA GORIČAN

REKONSTRUKCIJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE

180.000,00 kn

OPĆINA STRAHONINEC

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

500.000,00 kn

OPĆINA SVETA MARIJA

SPORTSKO-REKREACIJSKI PARK ZA DJECU I MLADE

300.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najavljeno je daljnje financiranje razvojnih projekata za JLRS-ove iz programa i potprograma MRRFEU namijenjenih jačanju kapaciteta djelatnika JLRS-ova za privlačenje sredstava iz EU fondova.