NACIONALNA ZAKLADA RASPISALA DVA NATJEČAJA NAMIJENJENA UDRUGAMA

NACIONALNA ZAKLADA RASPISALA DVA NATJEČAJA NAMIJENJENA UDRUGAMA

logo u boji veliki hr

logo u boji veliki hrNacionalna zaklada za razvoj civilnog društva raspisala je dva nova natječaja za prijavu projekata: „Demokratizacija i ljudska prava“ i „Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama“ u okviru fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Natječaj „Demokratizacija i ljudska prava“ otvoren je za prijave udruga i zaklada koje nisu osnovane od strane javnih institucija i registrirane su u Republici Hrvatskoj.

Prijave se mogu prijaviti u dvije kategorije: pojedinačne prijave i prijave  u partnerstvu od najmanje 3 organizacije.

Financijska podrška za pojedinačne prijave kreće se od 150.000,00 do 262.500,00 kuna po projektu.
Financijska podrška za prijave u partnerstvu kreće se od 262.500,00 do 600.000,00 kuna po projektu.

Provedba projekta može trajati od 12 do 18 mjeseci.

Natječaj „Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama“ otvoren je za prijave projekata udruga i zaklada koje nisu osnovane od strane javnih institucija i registrirane su u Republici Hrvatskoj.

Financijska podrška za projekte u ovom natječaju kreću se od 75.000,00 do 150.000,00 kuna po projektu.

Provedba projekata u ovom natječaju može trajati od 6 do 12 mjeseci.

Rok prijave za oba natječaja je: 20. 3. 2015.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći  OVDJE.