NA RASPOLAGANJU 195 MILIJUNA KUNA ZA KUPNJU I UZGOJ RASPLODNIH JUNICA

NA RASPOLAGANJU 195 MILIJUNA KUNA ZA KUPNJU I UZGOJ RASPLODNIH JUNICA

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na internetskim stranicama objavila je Program vezan uz kupnju i uzgoj rasplodnih junica a se sastoji se od dvije mjere:

  • Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda:

Korisnici sredstava potpore su: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika; koji drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, te ih koriste u proizvodnji mlijeka.

Ukupan iznos potpore: 60.000.000,00 kuna, odnosno 20.000.000,00 kuna za svaku godinu tijekom trajanja Programa. Potpora se dojdeljuje za: sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica. Iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30.000,00 kuna po korisniku.

Prijava na navedeni Javni poziv podnosi se isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja, a na adresu: Hrvatska poljoprivredna agencija, Ilica 101, 10 000 Zagreb; s naznakom „Potpora za kupovinu steonih junica“ – „NE OTVARATI“.

  • Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga:

Korisnici sredstava potpore su: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika; koji drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, te ih koriste u proizvodnji mlijeka.

Ukupan iznos potpore: 135.000.000,00 kuna, odnosno 45.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa (tri godine). Iznos potpore po rasplodnoj junici nije fiksni i ovisit će o ukupnom broju prihvatljivih rasplodnih junica u RH prijavljenih na ovu mjeru.

Trenutno je otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za uzgoj junica koji se  u 2018. godini podnosi se od 1. rujna do 15. listopada 2018. godine Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji na obrascu iz Priloga II. Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

 Ove potpore su usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda simentalske i Holstein pasmine i koja predstavljaju najznačajniju skupinu proizvođača mlijeka u Hrvatskoj.

Prijave za ovaj Javni poziv otvorene su do 1. listopada 2018. godine.

Više informacija OVDJE.