MOGUĆNOSTI KOJE NUDE PROGRAMI UNIJE

MOGUĆNOSTI KOJE NUDE PROGRAMI UNIJE

 

U okviru Potprograma V  „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU“ MRRFEU-a, 23. rujna 2013. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA je održala edukaciju na temu Programi Unije.

 

Na edukaciji koja je bila namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, institucijama, razvojnim agencijama te organizacijama civilnog društva, prisutno je bilo 20-tak polaznika kojima je prezentirano što su to Programi Unije,  glavne odrednice svakog od programa Unije, njihove specifičnosti i primjeri sufinanciranih projekata u programskom razdoblju 2007.-2013.

 

Predavačica, mr.sc. Jelena Festini iz konzultantske tvrtke EXIDEO, je ukazala na razlike uzmeđu IPA programa i Programa Unije te na razlike između Strukturnih fondova i Programa Unije.

 

Na kraju edukacije, predavačica je dala pregled buduće perspektive programa Unije u narednom programskom razdoblju 2014. – 2020. te najavila promjene s obzirom na sadašnje programsko razdoblje 2007. – 2013.