MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO NOVE NATJEČAJE

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO NOVE NATJEČAJE

 

Program poticanja slobodnog pristupa internetu u turističkim destinacijama HOTSPOT CROATIA u 2013. godini.


Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje uspostave hotspot lokacija odnosno točaka bežičnog besplatnog interneta na turistički frekventnim otvorenim površinama koje nude javne turističke sadržaje, a u radijusu do 500 metara obuhvaćaju veći broj objekata ugostiteljske i dr. turističke ponude (npr.hotele i dr. smještajne objekte, restorane i barove, muzeje, galerije, povijesne lokalitete itd.)

 

Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Javni poziv otvoren je od dana objave u Narodnim novinama do 15. ožujka 2013. godine.


Cjeloviti tekst Programa i obrazac Zahtjeva – HS/13 su sastavni dio Javnog poziva i nalaze se u privitku maila i na internetskim stranicama Ministarstva turizma http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936


 

Program dodjele bespovratnih  sredstava manifestacijama u  funkciji razvoja turizma u 2013. godini.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija.

 

Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može odobriti je do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije. Bespovratna sredstva mogu se koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2013. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija koje imaju međunarodni, regionalni i nacionalni značaj i koje doprinose razvoju turističke ponude destinacije.

 

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijavi ti se mogu organizatori manifestacija:

– jedinice lokalne samouprave

– jedinice područne (regionalne) samouprave

– turističke zajednice

– nacionalni sportski savezi

– umjetničke organizacije

– zadruge

– trgovačka društva

– javne ustanove

– ustanove u kulturi

– obrti

 

Bespovratna sredstva mogu se koristiti za:

– najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) i nabava radnog/potrošnog materijala vezanih za organizaciju manifestacije

– najam prostora za održavanje manifestacije

– najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije

– honorari i troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora

– troškovi promocije manifestacije

– usluge zaštitarske službe

– drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije

 

Javni poziv je otvoren do 08. ožujka 2013.g.

 

Cjeloviti tekst Programa, obrazac Zahtjeva – MF/13 te obrazac IP/13 sastavni su dio Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma:  http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936