MINISTARSTVO KULTURE OBJAVILO POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU

MINISTARSTVO KULTURE OBJAVILO POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2014. GODINU

U proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za javne potrebe u kulturi, za djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi, a koji su od interesa za RH.  Ministarstvo kulture Republike Hrvatske stoga je, 20. srpnja 2013., na svojim internetskim stranicama  objavilo Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2014. godinu.


Pravo predlaganja javnih potreba u kulturi imaju
samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani, udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


U program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti i to
: redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i strukovnih udruga u kulturi, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, vizualne umjetnosti, likovne monografije dizajna i arhitekture, inovativne umjetničke i kulturne prakse, knjižnične djelatnosti, arhivske djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, zaštita i očuvanje arheološke baštine, zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara, zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, digitalizacija u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti, međunarodne kulturne suradnje, investicijske potpore, informatizacija ustanova kulture.

Ministarstvo kulture će objavljivati posebne natječaje za područje nabave knjiga i knjižnu građu, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva, program „Ruksak (pun) kulture“, izrade dokumentacije za projekte EU fondova, poduzetništvo u kulturi, neprofitne medije i novinarske radove.


Prijedlozi programa međunarodne suradnje
, zbog specifične dinamike planiranja, moći će se prijaviti u dva roka:

  • od 20. 7. do 15. 9. 2013.
  • od 1. 2. do 15. 3. 2014.

 


Prijave na ovaj poziv podnose se putem on-line obrazaca koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture (http://www.min-kulture.hr/prijavnice/) a moraju se punjeni dostaviti i u tiskanom obliku na adresu Ministarstva.


Rok za podnošenje prijava je 15. 9. 2013.


Više informacija o ovom pozivu možete pronaći OVDJE.