Metalska jezgra

Metalska jezgra je jedan od strateških projekata REDEA-e.

Preliminarnim analizama metaloprerađivačke industrije u Međimurskoj i okolnim županijama utvrđena je potreba za specifičnim uslugama koje je potrebno razviti i učiniti dostupnima malim i srednjim poduzećima kroz pokretanje novog Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalske jezgre, s ciljem jačanja njihove konkurentnosti.

Osnivanjem Razvojno-edukacijskog centra za Metalsku industriju pridonijet će se tehnološkom razvoju metalske industrije Međimurske županije temeljenom na transferu novih znanja i primjeni inovacija.  Realizacijom projekta razvit će se  visokokvalitetna infrastruktura te osnovne i napredne usluge namijenjene potencijalnim i postojećim poduzetnicima.

Aktivnosti obuhvaćene ovim projektom su:

  • Obnova i opremanje postojećeg (brownfield) objekt za smještaj Metalske jezgre uz  uspostavljanje jedne operativne nove institucije za podršku regionalnom razvoju.
  • Uspostavljanje četiri nove usluge : 1.) konstrukcijski inženjering; 2.) umjeravanje; 3.) edukacije; 4.) inkubacija proizvodnih tvrtki.
  • Osposobljavanje osoblja koje će biti zaduženo za učinkovito pružanje usluga i upravljanje Metalskom jezgrom.   

 

Za projekt rekonstrukcije postojeće poslovne građevine u građevinu u kojoj će djelovati Metalska jezgra 26.6.2014. ishođena je građevinska dozvola od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove grada Čakovca, a REDEA je u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje pripremila projektnu dokumentaciju za kandidiranje projekta za sufinanciranje iz Strukturnih fondova.