MEĐIMURSKA ŽUPANIJA DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA PODUZETNICIMA ZA TROŠKOVE PRIJAVE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA PODUZETNICIMA ZA TROŠKOVE PRIJAVE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga. Programom će se dodjeljivati potpora za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se prijavljuju za dodjelu bespovratnih sredstva.

Prijaviti se mogu subjekti malog i srednjeg gospodarstva sa sjedištem na području Međimurske županije koji u trenutku podnošenja prijave imaju ugovorenu, realiziranu i plaćenu uslugu izrade prijavne dokumentacije projektnog prijedloga koji se kandidirao za dodjelu bespovratnih sredstva s datumom 1. 3. 2016. i kasnije.

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troška izrade prijavne dokumentacije poduzetnicima koji prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstva

a) u iznosu traženih sredstva potpore jednakom ili manjem od 300.000 kn za mikro, male i srednje poduzetnike u intenzitetu potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno  3 000,00 kn

b) u iznosu traženih sredstva potpore većem od 300.000,00 kn za:

– mikro i male poduzetnike – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn

– srednji poduzetnici – intenzitet potpore 40% od opravdanih troškova, a maksimalno 12.000,00 kn

 

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2017.

Program je dostupan OVDJE