KRIZNI FOND ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA EKONOMSKE KRIZE

KRIZNI FOND ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA EKONOMSKE KRIZE

iDEMO Institut za demokraciju raspisuje NATJEČAJ Međunarodne mreže fondacija Otvoreno društvo za podršku projektima za ublažavanje ekonomske krize

Globalna ekonomska kriza rezultirala je porastom nezaposlenosti i siromaštva te smanjila gospodarske aktivnosti. Kriza je dovela do promjena u društvu, ugrozila ekonomska i socijalna prava građana/ki, utjecala na smanjenje kvalitete života ograničavanjem dostupnosti zdravstvenih, kulturnih i obrazovnih sadržaja, te dodatno ugrozila skupine sa povećanim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti (“rizične skupine”).

Međunarodna mreža fondacija Otvoreno društvo osnovala je Krizni fond (Emergency Fund) koji podržava isključivo one projekte koji doprinose ublažavanju posljedica ekonomske krize i potiču obnavljanje narušene društvene kohezije. Cilj fonda je podržati aktivnosti koje će na praktičan, učinkovit i održiv način pristupiti rješavanju posljedica krize.

Natječaj je otvoren za projekte koji:
 
• Utječu na  smanjenje nezaposlenosti i siromaštva (npr. projekti koji nude profesionalnu obuku ili prekvalifikaciju za rizične skupine;  projekti usmjereni na jačanje kompetencija rizičnih skupina u traženju posla, te povećanje njihove zapošljivosti)
• Doprinose samozapošljavanju i razvijanju malog poduzetništva (npr. projekti obuke  i pomoći pri razvijanju vlastitog poduzetništva; projekti osnivanja zadruga; projekti s ciljem razvoja i promicanja poduzetničkog duha i samozapošljavanja među nezaposlenima)
• Proširuju pristup obrazovnim programima ili poboljšavaju kvalitetu obrazovanja za djecu i mlade iz obitelji neposredno pogođenih krizom (npr. projekti predškolske skrbi za djecu iz rizičnih skupina; projekti obrazovne i/ili financijske potpore za djecu i mlade iz obitelji neposredno pogođenih krizom)
• Proširuju ponudu kulturnih sadržaja u području nezavisne kulture  (izvan-institucionalna produkcija i prezentacija kulturnih sadržaja, s naglaskom na društveno angažirane i umjetnički relevantne aktivnosti koje promiču vrijednosti otvorenog društva; širenje pristupa kulturnim sadržajima)
• Pružaju direktnu pomoć građanima/kama u osvještavanju, zagovaranju i ostvarivanju ljudskih prava te rješavanju problema koji proizlaze iz krize (npr. kroz programe informiranja i savjetovanja o socijalnim i radnim pravima; zagovaranja u ime rizičnih skupina građana; projekti solidarnosti unutar lokalnih zajednica; projekti pružanja održivih modela socijalne pomoći i podrške).

Pravo podnošenja projekata imaju: organizacije civilnog društva, poslovna udruženja, tvrtke, državna tijela i tijela lokalne samouprave.

Pozitivno se vrednuje:

– ukoliko podnositelj osigura dugoročnu održivost projektnih aktivnosti
– ukoliko podnositelj projektnog prijedloga osigura sufinanciranje projekta iz vlastitih ili drugih izvora.

Tijela državne uprave, lokalne samouprave i svi ostali korisnici državnog proračuna mogu sudjelovati u natječaju uz uvjet sufinanciranja iz vlastitih sredstava ili sredstava trećestrane u minimalnom udjelu od 50% vrijednosti projekta.

Natječaj je otvoren do 1. rujna 2011. godine. Rokovi za podnošenje projektnih prijedloga su 1. veljače, 1. svibnja i 1. rujna 2011.

Za projekte čiji je proračun između 30.000 i 140.000 kuna, odluka o prihvaćanju ili odbijanju projekta bit će donesena u roku od 60 dana od navedenih rokova za podnošenje prijedloga projekata. Za projekte čiji je proračun veći od 140.000 kuna, odluka o prihvaćanju ili odbijanju projekta donijet će se u primjerenom roku, a ovisno o složenosti projekta.

Obrazac za prijavu projekta možete naći na internet stranici http://www.idemo.hr/.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Renata Cuk, koordinatorica Kriznog fonda za Hrvatsku
Telefon: 00385 1 4855 576
E-adresa: krizni.fond@idemo.hr