KAKO PROVODITI EU PROJEKT

KAKO PROVODITI EU PROJEKT


Provedba projekata najčešće je veći izazov od same pripreme i pisanja projektnih prijedloga kada govorimo o projektima koje financira EU. Kako provoditi projekt u skladu s pravilima EU, kako uspješno upravljati svim faktorima koji čine projekt te kako maksimalno iskoristiti sredstva za provedbu naučite na seminaru
 

Kako provoditi EU projekt

Seminar je namijenjen poduzetnicima, a održat će se 11., 12. i 14.2.2013. u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje, bana Josipa Jelačića 22b, Čakovec.

Seminar organizira Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA, uz financijsku podršku Ministarstva poduzetništva i obrta, u okviru projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“.

Kotizacija za sudjelovanje na seminaru iznosi 300,00 kn + PDV po polazniku. Za prijavu sudjelovanja potrebno je ispunjenu prijavnicu poslati najkasnije 6.2.2013. do 14 sati na adresu redea@redea.hr. Plaćanje se vrši prema poslanom predračunu.

 

Prijavnica

 

Ciljevi stručnog seminara:

CILJ 1: Spoznati način kako funkcionira sustav EU fondova u Hrvatskoj i o tome kako će funkcionirati sustav u strukturnim fondovima u uvjetima članstva u EU te načinima kako mjeriti uspjeh EU fondova.

CILJ 2: Upoznati se s metodom upravljanja projektnim ciklusom, naučiti metodologiju kako se započinje projekt i što svaki EU projekt mora imati neovisno o vrsti pretpristupnog, strukturnog fonda ili programa Unije na koji se prijavljuje.

CILJ 3: Razumijeti logičku matricu i naučiti raditi analize koje su potrebne da se stvori čvrsta osnova bilo kojeg kvalitetnog projekta.

CILJ 4: Savladati izradu projektne aplikacije. Svaki polaznik će steći razumijevanje i vježbati razviti detaljne aktivnosti projekta, napraviti analizu rizika i održivosti projekta te metodologiju provedbe.

CILJ 5: Naučiti izraditi detaljni proračun projekta te shvatiti financijske tijekove (cash-flow) projekta u kasnijoj provedbi. Razumijeti sufinanciranje i planiranje sredstava.

 

Dnevni program:

Dan 1: 11.02.2013.: Vještine u provedbi EU projekata i osnove ugovora

09:00 – 10:30 Vještine potrebne za uspješnu provedbu projekata

10:30 – 10:45 Pauza za kavu

10:45 – 12:15 Upoznavanje s dijelovima grant ugovora i ugovornim obvezama, planiranje i koordinacija provedbe projekata

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 15:00 Upravljanje partnerskim odnosima, upravljanje vremenom, upravljanje rizicima projekta

Dan 2: 12.02.2013.: Izvješćivanje, promjene ugovora

09:00 – 10:30 Upravljanje proračunom projekta

10:30 – 10:45 Pauza za kavu

10:45 – 12:15 Pravila izvješćivanja i vođenja dokumentacije

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 15:00 Procedure izmjene ugovora, komunikacija s donatorom

Dan 3: 14.02.2013.: EU javna nabava

09:00 – 10:30 Načela javne nabave po EU pravilima

10:30 – 10:45 Pauza za kavu

10:45 – 12:15 Izrada natječajne dokumentacije za usluge i opremu

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 15:00 Rad odbora za ocjenjivanje, izrada podugovora, provedba podugovora

 

 

O predavaču:

mr.sc. Jelena Festini

Stručno znanje u ovoj temi stekla je višegodišnjim radom na području EU fondova: u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) vodila je preko 30 projekata ukupnog portfelja većeg od 14,5 milijuna eura (CARDS/Phare/IPA projekti) i pripremala natječajnu dokumentaciju za nabavu iz EU sredstava za Phare/IPA financirane projekte. Bila je član niza upravljačkih odbora za nadgledanje provedbe EU projekata, sudjelovala je u analizama održivosti projektnih sažetaka predloženih projekata za financiranje EU te pripremala razne analize za Europsku komisiju. Prethodno radno iskustvo stekla je u Euro Info Centru u Hrvatskoj, mreži od preko 400 centara za mala i srednja poduzeća upravljanom od strane Europske komisije (Bruxelles), bila je kontakt točka za gospodarstvo za Sedmi okvirni program za istraživanje i razvoj Europske unije (FP7), javnu nabavu u EU i Programe Zajednice (Unije) u RH.

Magistar je znanosti iz područja međunarodnih odnosa, tema Regionalna politika Europske unije (strukturni fondovi). Certificirani je ECQA EU Project Manager,  nositelj je certifikata iz područja Strukturni fondovi (stipendija nizozemske vlade), Trener trenera, EU javna nabava, PCM i priprema projekata te niza potvrda na temi Europske unije od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Stalni je predavač u nekoliko učilišta za obrazovanje odraslih na temama Europske unije, stručnjak za javnu nabavu EU, savjetnik je u pitanjima razvoja i provedbe EU projekata te kratkoročni stručnjak na  nekoliko međunarodnih projekata.