JAVNO NADMETANJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI ZGRADE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEÐIMURJE

JAVNO NADMETANJE ZA RADOVE NA ADAPTACIJI ZGRADE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEÐIMURJE

19.02.2010.  godine u Narodnim novinama objavljeni je poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za radove na adaptaciji zgrade Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TIC).

Krajnji rok za dostavu ponude je 08.03.2010. godine u 12:00 sati.

 

Dokumentacija se može podići na web stranici Narodnih novina

ponuda-jn.nn.hr/eTender.aspx