JAVNI POZIV ZA NOVU POTPORU ZA POVEĆANJE PROIZVODNJE MLIJEKA

JAVNI POZIV ZA NOVU POTPORU ZA POVEĆANJE PROIZVODNJE MLIJEKA

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva kojim će se u tri godine poljoprivrednicima dodijeliti 195 milijuna kuna bespovratnih sredstava za kupnju i uzgoj rasplodnih junica.  Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva.

Navedeni program se sastoji od dvije mjere:

Mjera 1) Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Ukupan predviđeni iznos za ovu mjeru je 60.000.000,00 kuna, odnosno 20.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa.

Mjera 2) Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Ukupan predviđeni iznos za ovu mjeru je 135.000.000,00 kuna, odnosno 45.000.000,00 kuna raspoloživih sredstava za svaku godinu tijekom trajanja Programa.

Potpore će osobito biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro i malih poduzeća koja većinom drže goveda simentalske i Holstein pasmine.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna u jednoj kalendarskoj godini.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni poziv je do 1. Listopada 2018. godine.

Više informacija kao i sam Javni poziv možete vidjeti OVDJE.