JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE GRAĐENJA (RADOVE I OPREMU) I STRUČNI NADZOR GRAĐENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE GRAĐENJA (RADOVE I OPREMU) I STRUČNI NADZOR GRAĐENJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Kratak opis natječaja:

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) pod reciklažnim dvorištima se smatraju nadzirni ograđeni prostori namjenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

•    jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

•    građenje (radovi i oprema) i stručni nadzor građenja RD.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalni iznos sufinanciranja iznosi ukupno 1.740.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja projekta iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu: 31.12.2015.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti putem ove poveznice.