JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014.-2020.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014.-2020.

Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. i aktivnosti koje će se financirati u sklopu Tematskoga cilja 1. trebaju biti usklađeni sa Strategijom pametne specijalizacije (u izradi) i Planom razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj te stoga i projektne prijave u sklopu ovoga Javnog poziva trebaju biti u skladu s navedenim strategijama i Operativnim programom.

Ugovarateljsko tijelo za ovaj Natječaj je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta (fakulteti/odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnih sveučilišta),
  • Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne i privatne istraživačke organizacije, javne i privatne ustanove, bolnice i sl.),
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave u RH,
  • Poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave u RH,
  • Znanstveno-tehnologijski parkovi.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izvođenje radova i nadzor radova – Izgradnja nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji u sklopu postojećih istraživačkih organizacija koje povećavaju njihova područja djelovanja ili otvaraju nove smjerove istraživanja),
  • Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture (modernizacija),
  • Nabava opreme (+ adaptacija prostora ako je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme),
  • Troškovi povezani s provedbom aktivnosti organizacijske reforme (npr. angažiranje stručnjaka pri izradi plana istraživanja, izrade misije ustanove i upravljanja i sl.),
  • Ulaganje u e-infrastrukturu.

Natječaj je otvoren do 30. lipnja 2015., a svu Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: JAVNI POZIV – MZOS.