JAMSTVENI FOND – ŽUPANIJSKA GARANCIJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

JAMSTVENI FOND – ŽUPANIJSKA GARANCIJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Početkom ove godine očekuje se početak provedbe projekta kojim se poduzetnicima želi olakšati pristup kreditima poslovnih banaka. Riječ je o projektu «Regionalni jamstveni instrumenti».
 
Naime, poznato je da banke pri donošenju odluke o kreditiranju vode računa o instrumentima osiguranja kredita koje je poduzetnik u stanju ponuditi. Često se događa da zbog nedovoljnih vlastitih instrumenata osiguranja (nekretnine, sudužnici) poduzetnici čije ideje i poslovni pothvati imaju tržišnu perspektivu ostaju bez mogućnosti da započnu novi poslovni poduhvat ili da prošire već postojeći posao.
 
Upravo iz ovog razloga osmišljen je projekt jamstvenog fonda koji ima za cilj unapređenje oblika financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz jamstva na županijskoj razini.
 
Jamstveni fond čine sredstva Međimurske županije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a biti će korištena kao depozit na temelju kojeg će se jamčiti za poduzetničke kredite poslovnih banka.
 
Projekt, odlukom županijskog Poglavarstva, provodi REDEA, kod koje će se  i preuzimati obrazac zahtjeva za jamstvom. Jamstva će se izdavati u visini od 70% od glavnice kredita za poduzetnike početnike te 50% od glavnice kredita za ostale poduzetnike, a maksimalni iznos izdanog jamstva ne može biti viši od 200.000 kuna. Za svaki zahtjev odluku o izdavanju jamstva donosit će Povjerenstvo za odobrenje jamstava, a prioritet će imati proizvodne djelatnosti, programi i projekti ulaganja u nove tehnologije, izvoz, novo zapošljavanje te turistički programi. Naknada za izdana jamstva određena je u visini od 0,8% od iznosa jamstva.
 
Za detaljnije informacije molimo da nam se javite na tel. 374 – 090, e-mail: redea@ck.t-com.hr ili osobno u REDEA-u, R. Boškovića 2, Čakovec.