IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 2 “SOCIJALNO UKLJUČIVANJE”

IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU PRIORITETNE OSI 2 “SOCIJALNO UKLJUČIVANJE”

Poziv je otvoren s ciljem prikupljanja prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. kako bi se odabrale operacije koje će se financirati u okviru:

  •    Investicijskog prioriteta 9i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“;
  •    Investicijskog prioriteta 9iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“;
  •    Investicijskog prioriteta 9v „Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju“.

U okviru Poziva se stoga pozivaju prihvatljiva tijela da dostave prijedloge operacija koje će s provedbom započeti do kraja 2015. godine i koje će se financirati izravnom dodjelom sredstava za razdoblje 2015.-2017.

Prihvatljivi prijavitelji:

Na Poziv se mogu prijaviti tijela državne i javne uprave koja provode operacije/projekte:

  •     temeljem zakona i/ili podzakonskog akta i/ili strateškog dokumenta kojim se utvrđuju EU, nacionalni i/ili regionalni razvojni ciljevi (strategije, smjernice, akcijski planovi i/ili ostali od strane relevantnih tijela usvojeni i važeći strateški dokumenti);
  •     koje su od ključne i strateške državne/regionalne (područne, uključujući ITU) ili sektorske važnosti ili su povezani s javnim uslugama, a
  •     čije je nositelje u odnosu na ciljeve operacije/projekta moguće jednoznačno odrediti i prije početka pripreme projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti prihvatljive za financiranje moraju biti one vrste koje su određene Operativnim programom “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020., odnosno koje će doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva Prioritetne osi 2 ovog operativnog programa. Predložene aktivnosti moraju biti usklađene sa zakonom, strategijom, smjernicama, akcijskim planovima ili nekim drugim nacionalnim strateškim dokumentom.
Rok: 30.10.2015.

Više o natječaju možete pročitati OVDJE.