IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA

U tijeku je proces izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala za Međimursku županiju, za razdoblje do 2013. godine. Regionalna razvojna agencija Međimurje koordinira proces izrade, uz uključivanje dionika na županijskoj razini, prije svega, članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje koji su sudjelovali i u izradi Županijske razvojne strategije (ŽRS).

Strategija razvoja ljudskih potencijala oslanja se na nedavno usvojenu  ŽRS i predstavlja dokument nižeg reda, koji će detaljnije razraditi prioritete i mjere vezane uz razvoj ljudskih potencijala u županiji. Strategija se priprema u okviru projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje, koji služi kao tehnička pomoć za uspostavu funkcionalnog partnerstva svih triju sektora na županijskoj razini, a s ciljem uspješne provedbe strategije zapošljavanja.

Svi koji se žele dodatno uključiti, mogu se javiti na adresu elektroničke pošte bianka.logozar@redea.hr.