Izrada i provođenje projekata podrške poduzetništvu

Izrada i provođenje projekata podrške poduzetništvu

Kao neprofitno društvo u isključivom vlasništvu Međimurske županije, REDEA je prihvatljivi korisnik sredstava dostupnih kroz različite programe koje financira EU. Tu činjenicu iskoristili smo uspješno prijavljujući i provodeći brojne projekte podrške poduzetništvu. Riječ je o projektima koji su omogućili prekogranična povezivanja poduzetnika, poduzetničke edukacije, marketinško unaprjeđivanje poslovanja, sajamske nastupe, studijska putovanja i druge aktivnosti za koje poduzetnici nisu snosili dodatne troškove.

 

REDEA će i nadalje u skladu s potrebama međimurskog gospodarstva definiranima u Razvojnoj strategiji MŽ koristiti EU fondove kao važan izvor financiranja razvojnih potreba međimurskog gospodarstva.