IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM MAÐARSKA-HRVATSKA – OBJAVLJEN PRVI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM MAÐARSKA-HRVATSKA – OBJAVLJEN PRVI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

26. ožujka 2009. Nacionalna razvojna agencija Republike Mađarske i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007.-2013.

 

Predmet poziva:

Predmet ovog poziva je mogućnost sufinanciranja projekata koji dolaze s prihvatljivog prekograničnog područja. U obzir dolaze projekti zaštite okoliša, jačanja ekonomske i socijalne kohezije, istraživanja i razvoja te projekti s područja obrazovanja i usavršavanja. Drugim riječima, moraju se uklopiti u jedan od sljedeća dva prioriteta:

  • Održivi razvoj okoliša i održivi razvoj turizma
  • Razvoj suradnje na području gospodarstva i ljudskih kapaciteta.

Prijavitelji:

Projekte mogu prijaviti: neprofitne organizacije, tijela regionalne i lokalne vlasti, fondacije, udruge, javna neprofitna poduzeća, obrazovne institucije i komore. Projektni prijedlog mora uključivati barem jednu organizaciju iz prihvatljivog područja u Mađarskoj i barem jednu iz prihvatljivog područja u Hrvatskoj.

Iznos financiranja:

U okviru ovog poziva osigurano je 11.668,338 EUR. Projekte iz Mađarske sufinancirat će Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Republika Mađarska, dok će projekte iz Hrvatske sufinancirati Instrument pretpristupne pomoći (IPA) i Republika Hrvatska.

Korisne informacije:

Više informacija o natječaju bit će dostupno na Informativnim danima koje organizira Zajedničko tehničko tajništvo (JTS): 7. travnja 2009. – Osijek, 9. travnja 2009. – Virovitica, 22. travnja 2009. – Koprivnica, 23. travnja 2009. – Čakovec.

Način prijave:

Prijave se podnose na adresu Zajedničkog tehničkog tajništva (JTS) u Budimpešti. Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 24. lipnja 2009., 17:00 sati. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija, opis postupka za prijavu projektnog prijedloga i detaljne informacije dostupne su na sljedećoj internetskoj stranici: www.hu-hr-ipa.com