INFO DAN O PROGRAMU ERASMUS+ 16. 4. 2014.

INFO DAN O PROGRAMU ERASMUS+ 16. 4. 2014.

 

Program ERASMUS+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Taj je program zamijenio dosadašnjih sedam potprograma koji su djelovali u razdoblju od 2007. pa do kraja prošle godine – Program za cjeloživotno učenje (potprogrami Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig i Erasmus), Mladi na djelu i pet programa međunarodne suradnje Europske unije.

 

Program ERASMUS+ 16. travnja 2014. godine detaljnije će predstaviti Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Tea Režek iz Odjela za opće obrazovanje i Snježana Štefok iz Odjela za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

 

Osim strateškog okvira programa, također će biti predstavljene mogućnosti sudjelovanja vrtića, osnovnih, srednjih i strukovnih škola u aktivnostima KA2 Strateška partnerstava i e-Twinning (prikaz elemenata prijavnog obrasca, prihvatljive aktivnosti, prihvatljivi troškovi itd.)

 

Dnevni red info dana:

 

11 – 11.15

Uvod u Erasmus+

11.15 – 12.15

KA2 Strateška partnerstva

   

12.15 – 12.30

Pauza

   

12.30 – 13.30

Prijavni obrazac KA2 Strateška partnerstva

13.30 – 14.15

e-Twinning

14.15 – 15

Pitanja i odgovori

   

 
Možete prijaviti 2 predstavnika iz Vaše institucije.
 
Molimo popunite prijavnicu i pošaljite je na e-mail:izabela.balog@redea.hr do 15. travnja 2014.
 
 
AMPEU logo