EUROSTARS – POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE INOVATIVNIH PODUZEĆA

EUROSTARS – POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE INOVATIVNIH PODUZEĆA

Približava se 25. veljače, rok za predaju projektnih prijava na Eurostars program. Eurostars je  program za istraživanje i razvoj kojim upravlja EUREKA program, a usmjeren je prvenstveno na male i srednje tvrtke (SME) te omogućuje sufinanciranje dijela troškova njihovih istraživanja. Tvrtke moraju biti inovativne ili se baviti istraživanjem sa ulaganjima od 10 %  godišnjeg prihoda u istraživanje ili razvojne aktivnosti. Ne postoje tematska ograničenja,  a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju društvenu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. Projekt mora predstavljati istraživačku suradnju najmanje dvaju partnera iz različitih prihvatljivih zemalja (Republika Hrvatska od 2009. godine punopravno participira u Eurostars programu), od kojih vodeći partner obvezno mora biti istraživanju i razvoju usmjeren SME. Projekti moraju biti tržišno orijentirani sa maksimalnim trajanjem od 3 godine, a nakon 2 godine od završetka provedbe,  projekt mora rezultirati  novim proizvodom. Više o Eurostars projektu možete saznati na službenim stranicama, a bitno je napomenuti da je Eurostars natječaj stalno otvoren te da je za one tvrtke koje nisu uspjele pripremiti projekt za rok u veljači, sljedeći rok za prijavu 30. rujan 2010.