EUROPA ZA GRAÐANE: STRUKTURNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE I UDRUGE

EUROPA ZA GRAÐANE: STRUKTURNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE I UDRUGE

Aktivno civilno društvo u Europi dio je programa Europa za građane čiji je cilj premostiti jaz između građana i Europske unije osiguravanjem instrumenata za promicanje aktivnog europskog građanstva.

Program pruža potporu organizacijama civilnoga društva i organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think tanks) kao jedinstvenim poveznicama između europskih građana i EU.

Natječaj je otvoren za sljedeće mjere:
Mjera 1: Strukturna potpora organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think-tanks)
Svrha ove mjere je osnažiti institucionalni kapacitet organizacija koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think-tanks) koje mogu pridonijeti novim idejama i promišljanjima o europskim pitanjima, aktivnom europskom građanstvu ili europskim vrednotama.

Mjera 2: Strukturna potpora organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini
Ta će mjera organizacijama civilnoga društva europskih razmjera osigurati kapacitet i stabilnost kako bi svoje aktivnosti razvijale na europskoj razini. Svrha je pridonijeti stvaranju strukturiranog, suvislog i aktivnog civilnog društva na europskoj razini.

Rok za prijavu projekata je 17.10.2012. godine.


Više informacija:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php