EU FONDOVI ZA POTREBE GOSPODARSTVA – PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

EU FONDOVI ZA POTREBE GOSPODARSTVA – PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

EU FONDOVI ZA POTREBE GOSPODARSTVA

  priprema i provedba projekata financiranih iz Programa ruralnog razvoja

 

Mjesto održavanja edukacije:

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22B

Vrijeme održavanja edukacije:

3. studenog 2014. (edukacija) s početkom u 9 sati.

4. studenog 2014. (individualne konzultacije) s početkom u 9 sati.


Cilj edukacije:

Dugo najavljivana, bespovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja bit će stavljena na raspolaganje putem javnih poziva čija se objava očekuje krajem godine. Koje sve mogućnosti nudi Program i koliko je zahtjevna projektna dokumentacija? Koji su ključni kriteriji za prijavu i temeljem kojih kriterija se projekti ocjenjuju? Ovo su samo neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti tijekom edukacije.


Edukacijom želimo svim zainteresiranima pružiti sliku o procesu pripreme, prikupljanju i izradi projektne dokumentacije, kompletiranju i dostavi potpune projektne prijave te pravilima provedbe projekta.


NAPOMENA:
 Nakon jednodnevne edukacije održat će se individualna savjetovanja. Savjetovanja će se održati 4. studenog 2014., a detaljan raspored dogovorit će se na samoj edukaciji.


Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 30. listopada 2014. do 15 sati slanjem prijavnog obrasca na adresu valentina.hazic@redea.hr ili na broj faksa 395-142.


PROGRAM

PRIJAVNICA