EU FONDOVI – KORISTI ZA PODUZETNIKE

EU FONDOVI – KORISTI ZA PODUZETNIKE

bila je tema okruglog stola koji je u okviru 9. Međimurskog sajma poduzetništva organizirala Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o.

 

 

Okrugli stol moderirao je direktor REDEA-e, Matija Derk, a kroz niz prezentacija prikazana su dosadašnja iskustava u prijavi i provođenju EU projekata, kao i mogućnosti sudjelovanja poduzetnika kao prijavitelja, odnosno podugovaratelja kod izvođenja projekta.

 

Projekt  «Podrška jačanju konkurentnosti i poticanje izvoza malih i srednjih poduzeća» predstavio je mr. Tomislav Belovari, načelnik odjela u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.  Natječaj će se raspisati tokom jeseni, a financirat će se iz programa PHARE 2006. Ukupni proračun projekta je 2.7 milijuna €, dok će pojedinačna potpora iznositi 50.000 do 100.000 €. Mjere u projektu odnose se na ispitivanje proizvoda za dobivanje standarda sukladno zahtjevima izvoznog tržišta, benchmarking neophodan za jačanje konkurentnosti i izvoza, promociju i predstavljanje proizvoda, branding, dizajn, pakiranje proizvoda, osposobljavanje ili edukaciju tehničkog osoblja, informacije, ispitivanje tržišta, e-trgovina, matchmaking / B-to-B aktivnosti te sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i priredbama.  Ono što je bitno naglasiti kod ovog projekta je činjenica da se kao prijavitelji i krajnji korisnici sredstava mogu javiti poduzeća u privatnom vlasništvu, sa sjedištem u RH, s više od 10 zaposlenih, koja ostvaruju više od 25% izvoza u ukupnom prihodu. Poduzeća krajnji korisnici ujedno su izravno odgovorne za pripremu i management projekta.

 

REDEA je trenutno u fazi ugovaranja tri projekta koja su kandidirana i prošla na Interreg III A  Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska  – Hrvatska. Ukupna vrijednost sva tri projekta iznosi 348 870 €, a morat će se podugovoriti usluge u vrijednosti od otprilike 107 000 €. Podugovaranje je prilika za poduzetnike da se pojave kao izvođači radova i usluga te indirektno sudjeluju, odnosno budu korisnici EU fondova.

 

Turističke zone Prlekije i Međimurja projekt je koji provodi Općina Štrigova zajedno sa slovenskim partnerom, a također se financira iz programa Interreg III A. Voditelj projekta g. Mikec izložio je svoje iskustvo u provedbi projekta te probleme koji se javljaju u procesu podugovaranja. Prema njegovom iskustvu, domaći poduzetnici teško se odlučuju za javljanje na natječaj za izvođača radova odnosno dobavljača roba i usluga, iako sama procedura i nije toliko drugačija od uobičajene. Nejavljanje na natječaje jedan je od razlog zbog kojeg se sredstva teško iskorištavaju, naglasio je Mikec.

 

Okrugli stol završen je kratkom prezentacijom SAPARD programa, koju je održala Mihaela Pancer iz REDEA-e. Za razliku od ostalih programa EU koji su do sada bili otvoreni, na SAPARD se kao krajnji korisnici javljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, obrti i zadruge. Međutim, i tu se pojavljuje potreba za podugovaranjem. Svoje iskustvo izvođača radova na projektu koji je kandidiran na SAPARD iznio je g. Tot, domaći građevinski obrtnik koji je naglasio kako je izuzetno zadovoljan angažmanom koji se od drugih razlikuje utoliko što je posebnu pažnju potrebno posvetiti prikupljanju certifikata o podrijetlu robe.

 

Iako su svi prisutni hvalili koncept ovog događanja koji je dao pregled problematike EU fondova sa svih razina – državne, sa stane potpornih institucija, voditelja projekata i poduzetnika izvođača radova, odaziv samih poduzetnika kojima je okrugli stol zapravo bio namijenjen bio je ispod prosječan. To je iznenađujuće, obzirom da je na sajmu bilo prisutno više od 300 poduzetnika izlagača. Međutim, REDEA će nastaviti s informiranjem i pripremanjem poduzetnika, kako bi sredstva koja iz EU fondova dolaze u Međimurje bila što veća i što bolje iskorištena.