Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o radu za 2019.