EDUKACIJA O PROGRAMU I PRIPREMA PRIJAVE ZA WIFI4EU

EDUKACIJA O PROGRAMU I PRIPREMA PRIJAVE ZA WIFI4EU

 

Program „WiFi4EU“ organizira besplatnu radionicu za JLS – edukacija o programu i priprema prijave za WiFi4EU.

Program „WiFi4EU“ provodi Europska komisija, a namijenjen je promicanju uvođenja besplatnog WiFi-a za građane i posjetitelje u javnim prostorima. Program je namijenjen svim zemljama članicama EU, a odnosi se na 100 %-tno sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri i sl.

Radionica je namijenjena predstavnicima gradova i općina.

Cilj radionice je upoznavanje sudionika s detaljima programa „WiFi4EU“, mogućnostima i uvjetima prijave, kao i tehničkim zahtjevima za Wi-Fi opremu.

Prijava na radionice moguća je putem ONLINE OBRASCA. Radionice će se održati tijekom ožujka i travnja 2018., a prijavljeni će biti pravovremeno informirani o točnom vremenu i mjestu sudjelovanja.

Radionice će se održati u Zagrebu i ostalim gradovima (Osijek, Varaždin, Rijeka i Šibenik) ovisno o broju zaprimljenih prijava. Prijave za radionice još uvijek traju, ali predlažemo da se prijavite u najkraćem mogućem roku. Svim sudionicima bit će omogućena prijava na besplatno savjetovanje i potporu prilikom prijave na „WiFi4EU“ natječaj.