EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

EDUKACIJA O JAVNOJ NABAVI ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA organizira dvodnevnu edukaciju o javnoj nabavi namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (službenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim tijelima) – nositeljima certifikata u području javne nabave, koji svoja znanja žele proširiti; osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave, ali i svima ostalima koji rade na rukovodećim ili tajničkim poslovima u tijelima lokalne i područne samouprave i/ili javnopravnim tijelima iz Međimurske županije.

Edukacija će se održati 19. i 20. listopada 2020. od 9 do 16.30 sati

u multimedijskoj dvorani u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje

(Bana J. Jelačića 22 b, Čakovec, prizemlje, stara vojarna).

Cilj ove edukacije je upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u RH. Uz nužan teoretski okvir, polaznici će kroz ekstenzivne praktične vježbe naučiti kako provesti svoje postupke javne nabave usluga, robe i radova, a prema programu kojeg možete preuzeti ovdje.

Prijavnicu možete ispuniti OVDJE. Za sve sudionike osigurani su radni materijali i osvježenja, a sudionici će po završetku edukacije dobiti Potvrdu o pohađanju edukacije usavršavanja kojom će ostvariti 16 bodova za obnovu certifikata. Edukacija je besplatna za sve javne službenike.

VAŽNO!!!

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i prema preporukama Stožera civilne zaštite Međimurske županije planiranu edukaciju o javnoj nabavi održat ćemo ONLINE prema zadanom programu i rasporedu. Prijavljeni sudionici će putem e-maila dobiti poveznicu za pristup edukaciji.

Ova edukacija dio je aktivnosti projekta “Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova” koji provodi Javna ustanova REDEA, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.