EDUKACIJA: FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU

EDUKACIJA: FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU

 

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. već treću godinu zaredom organizira edukacije u okviru  Potprograma V Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU”. 

 

Ovim putem Vas  pozivamo na dvodnevnu edukaciju:

 

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Mjesto održavanja edukacije:

 

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22B

Informatička učionica na 1. katu

Vrijeme održavanja edukacije:

10. i 11. rujna 2014. godine

od 9 do 17 sati.

 

Cilj edukacije je podizanje razine znanja i vještina polaznika o procesima financijskog planiranja i upravljanja projektima financiranih iz EU fondova te razmjena iskustava iz tog područja. Edukacija je namijenjena predstavnicima jedinica regionalne i lokalne samouprave. 

Program edukacije i obrazac prijave nalaze se u privitku.

 

Molimo Vas da Vaše sudjelovanje prijavite najkasnije do 8. rujna 2014. slanjem prijavnog obrasca na adresu: izabela.balog@redea.hr

 

Program

 

Prijavnica