COSME NATJEČAJ ZA POTPORU KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RASTA TURISTIČKOG SEKTORA

COSME NATJEČAJ ZA POTPORU KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RASTA TURISTIČKOG SEKTORA

Kratak opis natječaja:

Opći cilj ovog poziva je jačanje konkurentnosti i održivosti europskog turizma.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijaviti se može svako javno ili privatno tijelo aktivno u područjima turizma, regionalnog razvoja usko povezano s predmetom poziva:

•    javna državna tijela ili udruge na europskoj, međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
•    obrazovne ustanove, uključujući sveučilišta, istraživački centri,
•    gospodarske komore i industrije, putničke agencije,
•    neprofitne/nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, zaklade,
•    međunarodne, europske i nacionalne organizacije/udruge, koje djeluju na području turizma i srodnih područja,
•    mali i srednji poduzetnici (MSP) koji djeluju u sektoru turizma,
•    nacionalne, regionalne, lokalne turističke organizacije,
•    javne i privatne agencije za odnose s promocijom turizma.

Prihvatljive aktivnosti:

Poziv je podijeljen u tri teme:

1. Povećanje turizama u malim/srednjim sezonama za seniore i ciljne skupine za mlade:

•    dizajn i razvoj transnacionalne mobilnosti modela oko određenog turističkog proizvoda,
•    pokretanje pilot testa za provjeru modela,
•    mjerenje i procjena rezultata testa te usvajanje naučenih lekcija.

2. Diversifikacija ponude i proizvoda u EU turizma – Promicanje transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda:  

•    razvoj i jačanje održivog transnacionalnog turističkog proizvoda kroz razvoj turističke ponude/paketa,
•    promicanje i unapređenje vidljivosti održivog transnacionalnog turističkog proizvoda kroz zajedničke transnacionalne promocije-komunikacijske aktivnosti te pružanje sveobuhvatne i praktične informacije potencijalnim turistima i drugim dionicima,
•    poticanje javno-privatnog partnerstva i integraciju turističkih povezanih poduzeća, posebno malih i mikro poduzeća, kao i lokalne vlasti,
•    povećanje MSP sposobnosti i mogućnosti transnacionalne suradnje i razvoj održivog turizma,
•    podizanje svijesti o održivom i odgovornom turizmu.

3. Unaprjeđenje turističke dostupnosti – poboljšanje sadržaja i usluga za turiste s potrebama posebanog pristupa:

•    proizvod će biti proširenje/nadogradnja ili poboljšanje postojećih proizvoda ili razvoj sasvim novog turističkog proizvoda,
•    prijedlozi moraju uključivati operatore koje već pružaju dostupne usluge ili one koji bi željeli diverzificirati svoje poslovanje za turiste,
•    projekt bi trebao težiti razvoju nove turističke ponude s naglaskom ili na “sportske aktivnosti na otvorenom” ili na “kulturnu baštinu”,
•    prijedlozi moraju biti usmjereni pružanju izvrsnosti i kvaliteti usluge,

Iznos sufinanciranja:

•    Za Temu 1: 1.700.000 €
•    Za Temu 2: 1.700.000 €
•    Za Temu 3: 900.000 €

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja projekta iznosi 75% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu: 30.06.2015.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.