Seminari

OKRUGLI STOL: POTREBE, PROBLEMI I RJEŠENJA U PODRUČJU EKO-INOVACIJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta EcoInn Danube sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020. poziva Vas na OKRUGLI […]

Čitaj više

EDUKACIJA ZA JAVNE SLUŽBENIKE O PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

U sklopu projekta „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini“ Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova […]

Čitaj više

RADIONICA ZA POTENCIJALNE KORISNIKE PODMJERE 4.1. – ČAKOVEC 30.5.2017.

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede 30. 5. 2017. godine organizira radionicu za potencijalne korisnike podmjere 4.1 iz Programa ruralnog razvoja Republike […]

Čitaj više

POZIV NA RADIONICU O DINAMIČNOJ RASVJETI U SKLOPU PROJEKTA DYNAMIC LIGHT

Međimurska energetska agencija d.o.o. kao jedan od 15 projektnih partnera iz 7 zemalja središnje Europe na projektu Dynamic Light, u četvrtak, 25. svibnja 2017. godine organizira radionicu na […]

Čitaj više