Seminari

EDUKACIJA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA SLUŽBENIKE JAVNOPRAVNIH TIJELA

REDEA d.o.o. organizira jednodnevnu edukaciju o državnim potporama namijenjenu isključivo javnim službenicima s područja Međimurske županije (zaposlenicima u tijelima lokalne i područne samouprave te drugim javnopravnim […]

Čitaj više

PRODUŽENE PRIJAVE NA ZELENU LJETNU ŠKOLU U NJEMAČKOJ

Do 13. kolovoza 2017. godine start-up-ovi i poduzetnici usmjereni na održive poslovne modele imaju mogućnost prijaviti se na Zelenu ljetnu školu na Bodenskom jezeru u Njemačkoj. […]

Čitaj više

RADIONICA ZA JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA – FAZA III.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. organizira informativne radionice za Poziv „Jačanje socijalnog dijaloga-faza III.“ koje će se […]

Čitaj više

OKRUGLI STOL: POTREBE, PROBLEMI I RJEŠENJA U PODRUČJU EKO-INOVACIJA

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta EcoInn Danube sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020. poziva Vas na OKRUGLI […]

Čitaj više