Seminari

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Pokretanjem poslovnog pothvata u obliku d.o.o.-a ili j.d.o.o. započinje niz aktivnosti s kojima poduzetnik treba biti upoznat. PDV, osnovna sredstva, bilanca, GFI-POD, likvidnost, zaduženost… pojmovi su […]

Čitaj više

PRIMJENA DIGITALNE FOTOGRAFIJE U POSLOVANJU

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje i Fotoklub Čakovec organiziraju tečaj za poduzetnike i njihove zaposlenike Primjena digitalne fotografije u poslovanju koji će se održavati srijedama 3., 10. i […]

Čitaj više

RADIONICA – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Međimurska energetska agencija d.o.o. provodi projekt EE SUN – Energy Efficient Sustainable Urban Neigborhood, referentna oznaka HUHR/1601/3.1.1/0004 financiran iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Glavni […]

Čitaj više

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA AGRISHORT

                                                  Izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati vas na […]

Čitaj više