Radionice

NOVA GRANT SHEMA ZA PODUZETNIKE IZ MEĐIMURSKE I VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta B LIGHT koji je sufinanciran u  sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Vas poziva na: PREDSTAVLJANJE […]

Čitaj više

EDUKACIJE U SKLOPU PROTPROGRAMA V. ZA 2014 GODINU

Kao regionalni koordinator Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. već treću godinu zaredom organizira edukacije u okviru Potprograma V Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije […]

Čitaj više

POZIV NA RADIONICU “PRIMJENA INFORMATIČKIH RJEŠENJA U MALIM I SREDNJIM TVRTKAMA

Suvremeno poslovanje nezamislivo je bez primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Malim i srednjim tvrtkama danas na raspolaganju stoje informatička rješenja prilagođena njihovim potrebama koja mogu uvelike unaprijediti sve poslovne […]

Čitaj više

POZIV NA RADIONICU “E-TRGOVANJE ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA”

Internet je omogućio razvoj novih kanala komunikacije, promocije i prodaje koji iz temelja mijenjaju uvjete poslovanja svih poduzeća. Mala i srednja poduzeća trebaju biti posebno proaktivna […]

Čitaj više