Novosti

RADIONICA SUVREMENI TRENDOVI U SUSTAVIMA GRIJANJA

Osim u cijeni električne energije Hrvatska za EU jako zaostaje i u cijenama plina. Važno je i pitanje dostupnosti jer je najskuplji energent onaj kojeg nema […]

Čitaj više

CONTRACT ON FINANCING THE TECHNOLOGY-INNOVATION CENTRE MEÐIMURJE HAS BEEN SIGNED

The contract on financing the setting up of the TIC Međimurje – Technology Centre Innovation Centre of Međimurje which will be founded and run by the […]

Čitaj više

DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE DONIRA KORIŠTENU UREDSKU OPREMU NEVLADINIM UDRUGAMA

Delegacija Europske komisije donira korištenu, ali ispravnu uredsku opremu: 20 osobnih računala, 2 printera, fax i fotokopirni uređaj. Sve zainteresirane udruge mogu se javiti na e-mail […]

Čitaj više

NOVI PROGRAM ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA NA PODRUČJU ODRŽIVE ENERGIJE

Europska komisija i Europska investicijska banka zajednički pripremaju novi program za financiranje projekata i programa na području održive energije i energetike. Program će se provoditi pod […]

Čitaj više