Novosti

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE ZA REPUBLIKU HRVATSKU ZA 2013. GODINU

Program za cjeloživotno učenje namijenjen je svim oblicima i razinama obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U tijeku je priprema Nacionalnih pravila za prijavitelje i prijavnih […]

Čitaj više

MLADI NA DJELU

Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Ključna riječ je […]

Čitaj više

EUROPA ZA GRAÐANE: STRUKTURNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE I UDRUGE

Aktivno civilno društvo u Europi dio je programa Europa za građane čiji je cilj premostiti jaz između građana i Europske unije osiguravanjem instrumenata za promicanje aktivnog […]

Čitaj više

JAVNI POZIVI ZA BESPOVRATNE POTPORE U PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU 2012.

Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) objavilo je 13. travnja prvi ciklus javnih poziva za bespovratne potpore u poduzetništvu i obrtništvu. Javni pozivi su objavljeni u okviru […]

Čitaj više